THIẾT BỊ AN NINH

THIẾT BỊ PCCC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Viết Thắng
Giám Đốc - (0234) 350 2882

Phụ kiện hệ thống chống sét

Cáp thoát sét bằng đồng bọc PVC
Cáp thoát sét bằng đồng bọc PVC
Cáp thoát sét bằng đồng bọc PVC
Cáp thoát sét bằng đồng bọc PVC
Cáp thoát sét mạ kẽm
Cáp thoát sét mạ kẽm
Cáp thoát sét 7 lớp chống nhiễu
Cáp thoát sét 7 lớp chống nhiễu
Hóa chất giảm điện trở đất
Hóa chất giảm điện trở đất
Cọc tiếp địa
Cọc tiếp địa
Khuôn hàn hóa nhiệt & phụ kiện
Khuôn hàn hóa nhiệt & phụ kiện
Ốc xiết cáp
Ốc xiết cáp
Hộp đo điện trở đất
Hộp đo điện trở đất