THIẾT BỊ AN NINH

THIẾT BỊ PCCC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Viết Thắng
Giám Đốc - (0234) 350 2882

Kim thu sét

Kim thu sét ERICO - USA
Kim thu sét ERICO - USA
Kim thu sét LIVA- Thổ Nhĩ Kỳ
Kim thu sét LIVA- Thổ Nhĩ Kỳ
Kim thu sét PSR- Tây Ban Nha
Kim thu sét PSR- Tây Ban Nha
Kim thu sét SCHIRTEC- Áo
Kim thu sét SCHIRTEC- Áo
STAR - Pháp
STAR - Pháp
Kim thu sét STORMASTER LPI- Úc
Kim thu sét STORMASTER LPI- Úc
Kim thu sét Cirprotec - Tây Ban Nha
Kim thu sét Cirprotec - Tây Ban Nha
Kim thu sét ONAY-Thổ Nhĩ Kỳ
Kim thu sét ONAY-Thổ Nhĩ Kỳ