THIẾT BỊ AN NINH

THIẾT BỊ PCCC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Viết Thắng
Giám Đốc - (0234) 350 2882

Bình chữa cháy

Bình CO2 xách tay ECO
Bình CO2 xách tay ECO
Bình chữa cháy tự động ES-A2R200
Bình chữa cháy tự động ES-A2R200
Bình PCCC Foam
Bình PCCC Foam
Bình bột MFZ8
Bình bột MFZ8
Bình bột MFZ35
Bình bột MFZ35
Bình CO2 xách tay MT5
Bình CO2 xách tay MT5
Bình CO2 MT24
Bình CO2 MT24
Bình chữa cháy tự động bằng bột không nén áp suất
Bình chữa cháy tự động bằng bột không né...
Bình chữa cầm tay PFE-1
Bình chữa cầm tay PFE-1
Bình chữa cháy cầm tay PFE-2
Bình chữa cháy cầm tay PFE-2
Bình chữa cháy cầm tay PFE-3
Bình chữa cháy cầm tay PFE-3
Binh cầu PCCC XZFTL
Binh cầu PCCC XZFTL