THIẾT BỊ AN NINH

THIẾT BỊ PCCC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Viết Thắng
Giám Đốc - (0234) 350 2882

Thiết bị kiểm soát ra vào

Máy chấm công 5000A Pro
Máy chấm công 5000A Pro
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay F8
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay...
Máy chấm công kiểm soát cửa F-701
Máy chấm công kiểm soát cửa F-701
Máy chấm công vân tay F-708
Máy chấm công vân tay F-708
Máy chấm công 5000A Pro
Máy chấm công 5000A Pro
Máy chấm công kiểm soát cửa SC 403
Máy chấm công kiểm soát cửa SC 403