THIẾT BỊ AN NINH

THIẾT BỊ PCCC

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Viết Thắng
Giám Đốc - (0234) 350 2882

Thiết bị báo động

Đầu dò hồng ngoại ATSUMI NR30DT
Đầu dò hồng ngoại ATSUMI NR30DT
Đầu dò hồng ngoại ATSUMI NR40TX
Đầu dò hồng ngoại ATSUMI NR40TX
Báo trộm hồng ngoại PIR-64
Báo trộm hồng ngoại PIR-64